Zalety chemicznych metod zwalczania chwastów w uprawach

Stosowanie herbicydów jako zabiegów przedwschodowych może pomóc skutecznie zwalczać chwasty przed ich wzejściem z gleby, tak aby uprawa mogła kiełkować i rosnąć w środowisku wolnym od chwastów lub przy minimalnej konkurencji w fazie kruchości i sadzonek.

Nie jest to możliwe w przypadku innych metod zwalczania chwastów. W uprawach już wysianych i wąsko rozmieszczonych herbicydy są bardzo skuteczne w dotarciu do każdego chwastu. Metody mechaniczne, jak ręczne pielenie, nie są tak skuteczne w takich uprawach. W uprawach szeroko rozstawionych mechaniczne metody są skuteczne w zwalczaniu chwastów w rzędach, ale pozostawiają chwasty międzyrzędowe. Herbicydy docierają natomiast do większej ilości miejsc i zwalczają wszystkie chwasty, nawet międzyrzędowe. Chwasty o podobnych cechach morfologicznych, jak rośliny uprawne, są chronione przed metodami mechanicznymi. Ale teraz są dostępne w sprzedaży nowoczesne herbicydy, które mogą zabijać takie chwasty bez uszkadzania upraw.

Herbicydy zatrzymują wzrost chwastów przez dłuższy czas po zastosowaniu preparatu do ochrony roślin. W metodach mechanicznych chwasty mają tendencję do szybkiego odrastania, dlatego pielenie ręczne trzeba cyklicznie powtarzać. Głęboko ukorzenione chwasty rozmnażane wegetatywnie można zwalczać za pomocą przemieszczonych herbicydów.

Metody mechaniczne, takie jak pielenie, nie są tak skuteczne w ich zwalczaniu. Czasami odpowiednia kombinacja metod mechanicznych, jak głęboka orka lub kopanie, i metod chemicznych jest bardziej skuteczna w zwalczaniu takich chwastów. Stosowanie herbicydów w agrokulturze wymaga wiedzy technicznej w zakresie doboru danego herbicydu, czasu stosowania bezpiecznej dawki, oraz sposobu stosowania środka ochrony roślin zwalczającego – zwalczanie miotły zbożowej w zbożach ozimych. Nadmiar lub zbyt mała dawka herbicydów może mieć wpływ na rynkową różnicę między sukcesem a niepowodzeniem zwalczania chwastów. Niektóre herbicydy ze względu na ich długi efekt resztkowy ograniczają wybór następnej uprawy w płodozmianie, dlatego trzeba uważnie dobierać środek zwalczający chwasty.