W jakich okolicznościach należy zwrócić się o poradę do adwokata

Adwokaci w dużych kancelariach adwokackich zajmują się wieloma aspektami prawa i udzielają pomocy klientom w wielu sprawach, nie tylko karnych i podczas reprezentacji na rozprawach sądowych.

Prawnicy prawa gospodarczego i korporacyjni doradzają przy złożonych transakcjach i działają na rzecz przedsiębiorstw różnej wielkości, od międzynarodowych korporacji po małe firmy jednoosobowe. Praca adwokata biznesowego często dotyczy pomocy podczas fuzji i przejęć, podziałów, wspólnych przedsięwzięć i emisji akcji, a także sprawdzania umów.

Prawnicy zajmujący się prawem karnym doradzają i reprezentują swoich klientów w sądzie w wielu różnych sprawach, od drobnych wykroczeń drogowych po bardziej poważne przestępstwa, w tym kradzieże, rozboje, czy morderstwa. Adwokaci mogą zostać wezwani do obrony lub oskarżenia podejrzanych. Jako adwokat możesz występować w imieniu swojego klienta w sądzie, często w różnych częściach kraju. Adwokaci praktykujący prawo rodzinne zajmują się wszystkimi sprawami prawnymi dotyczącymi małżeństwa, separacji, rozwodu, podział majątku wspólnego oraz sprawami prawnymi dotyczącymi dzieci, jak adopcja czy alimenty. Prawo rodzinne obejmuje również negocjacje finansowe, sprawy spadkowe i dziedziczenia oraz umowy przedmałżeńskie. Prawo obejmuje również ochronę wykorzystywania własności intelektualnych, zwykle w drodze praw autorskich, znaków towarowych i patentów.

Prawnicy zajmujący się własnością intelektualną doradzają w różnych kwestiach, od wykorzystywania komercyjnego po spory dotyczące naruszeń i umów, które dotyczą wyłącznie własności intelektualnej lub praw do własności intelektualnej w ramach większych transakcji handlowych.

Dobra kancelaria adwokacka Warszawa z pewnością udzieli porad dotyczących wielu aspektów prawa. Prawnicy zajmujący się klientami prywatnymi doradzają im we wszystkich aspektach spraw, w tym w zakresie podatku od zysków kapitałowych, planowania podatku od spadków, sporządzania testamentów, ochrony ich praw oraz doradzają w kwestiach rodzinnych czy służbowych, jak rozwód, podział majątku, czy w zakresie prawa pracy.