Jakie rodzaje testów oprogramowania wykonują firmy programistyczne?

Testowanie oprogramowanie daje możliwość wyeliminowania wszystkich błędów z naszego kodu.

Dodatkowo sprawdza się także samą funkcjonalność oprogramowania, sprawdzając czy program będzie zachowywał się podczas normalnej pracy tak jak powinien. Można wówczas emulować codzienne zadania pracowników, którzy będą korzystali z programu. Można wykonywać wiele różnych testów w testach jednostkowych tester sprawdza poszczególne komponenty oprogramowania. Celem jest sprawdzenie, czy komponenty zachowują się zgodnie z wymaganiami. Testowanie integracyjne polega na testowaniu poszczególnych komponentów lub modułów po ich połączeniu w grupę. W przypadku testowania systemu wykonuje się przypadki testowe w celu weryfikacji zgodności zintegrowanego i ukończonego oprogramowania wraz ze specyfikacjami. Sprawdza się także logiczne rozumowanie związane z działaniem programu. Oczywiście oprogramowanie musi być czytelne dla użytkownika, dlatego też trzeba dobrze sprawdzić interfejs. Testy te sprawdzają, czy komunikacja między dwoma systemami oprogramowania przebiega prawidłowo. Bada się także wydajność lub szybkość aplikacji pod określonym obciążeniem. Wówczas sprawdzamy zachowanie aplikacji przy dużym obciążeniu.

Jeśli więc testujesz witrynę internetową, testy obciążenia sprawdzają jej funkcjonalność i wydajność przy dużym ruchu.

W przypadku oprogramowania będziemy sprawdzali czy system szybko odpowiada w przypadku bardzo dużej liczby zapytań. W tym przypadku szczególną uwagę będziemy zwracali na bazę danych. Oczywiście bardzo ważne są testy bezpieczeństwa, w tym przypadku wykonywane są testy, aby sprawdzić, czy system jest chroniony przed nagłymi, celowymi atakami ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Z pewnością testy oprogramowania mają za zadanie wykrywanie różnych błędów. Jednak nie możliwe jest wyeliminowanie wszystkich błędów, dlatego też przyjmuje się określone wartości. Przed testami należy określić ich rodzaje i cele, a ich wyniki muszą być odpowiedni sposób odnotowane. Po wykonaniu poprawek powinny być wykonane kolejne testy, aby sprawdzić czy wyeliminowanie jednego błędu nie spowoduje innego błędu w innym obszarze.